Γιατί η φροντίδα των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι απαραίτητη;

COVER-NEWS

Η απόδοση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καθαρότητα της επιφάνειας του κάθε μεμονωμένου φωτοβολταϊκού πάνελ, το οποίο επιτυγχάνει τον μέγιστο βαθμό απόδοσης μόνον όταν το ηλιακό φώς διεισδύει ανεμπόδιστα μέχρι το ενεργό στρώμα των ηλιακών κυψελών. Η εναπόθεση ρύπων, όπως γύρη, σκόνη, περιττώματα πτηνών, μεταλλικά άλατα που περιέχονται στο βρόχινο νερό και λάσπη, πάνω στην επιφάνεια των πάνελ, μειώνει αισθητά την απόδοσή τους.

Γι’ αυτό το λόγο, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συνεχούς φροντίδας και καθαρισμού των πάνελ, ώστε να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Είναι απαραίτητος ο τακτικός και επαγγελματικός καθαρισμός τους, ώστε το φωτοβολταϊκό σας σύστημα να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας και να λειτουργεί, ποσοτικά και ποιοτικά, στο έπακρο.

Οι εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών πλαισίων (panel) συστήνουν να γίνεται καθαρισμός τους λόγω της μεγάλης απώλειας απόδοσης που μπορεί να φτάσει έως και το 20%. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα μίας εγκατάστασης 100KWp

Πίνακας απώλειας απόδοσης Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 100KWp

  • Ετήσια απόδοση σε KWh 135.000KWh
  • Αξία πώλησης ρεύματος (με τιμή 0,25€ η KWh) 33.750€ το έτος
  • Εκτιμώμενες απώλειες λόγω ρύπων 10% με 20
  • Εκτιμώμενες απώλειες εισοδήματος Από 3.375€ έως 6.750€

Μεθοδολογία Εργασιών

Στην LEVEL-UP, παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και συντήρησης των φωτοβολταϊκών πάνελ. Με σύγχρονες μεθόδους και επαγγελματικά μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένα για τον καθαρισμό της επιφάνειας των πάνελ, σε συνδυασμό με μια έμπειρη ομάδα ατόμων, σας προσφέρουμε υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού. Με επιτόπιους περιοδικούς ελέγχους, λαμβάνουμε γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων ανά φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις εκάστοτε ανάγκες σας.

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Η εταιρεία μας παρέχει την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία καθαρισμού των πάνελ με την χρήση αυτοκινούμενου συστήματος σε ευέλικτο φορτηγό κλειστού τύπου και περιλαμβάνει ειδικά μηχανήματο για μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού.

Ειδικό Μηχάνημα καθαρισμού
Η τεχνολογία του ειδικού μηχανήματος καθαρισμού υαλοπινάκων που παρέχει η εταιρεία μας βασίζεται στην μετατροπή του νερού δικτύου σε απιονισμένο νερό. Η επιφάνεια (πάνελ) ψεκάζεται ομοιόμορφα και με την βοήθεια ειδικών βουρτσών αφαιρούνται οι ισχυροί ρύποι, όπως είναι περιττώματα πουλιών και άλλα.

Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι ότι το απιονισμένο νερό στεγνώνει χωρίς να αφήνει στίγματα ή ραβδώσεις. Είναι εξαιρετικά φιλικό με τον τύπο της επιφάνειας και με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν χημικά κατάλοιπα που ενισχύουν τον ιονισμό της επιφάνειας.
Σαν αποτέλεσμα πέραν της βελτιωμένης απόδοσης των πάνελ, επιτυγχάνεται και η μέγιστη διάρκεια ζωής της επιφάνειας.

Οι σταθμοί εργασίας αποτελούνται από μία συσκευή επεξεργασίας & διακίνησης του νερού, όπου είναι εγκατεστημένη σε ειδικό όχημα της εταιρείας μας, και από ένα σετ πολύ ελαφριών βιδωτών κονταριών τα οποία ασφαλίζουν άψογα μεταξύ τους με τελικό αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε μία ενιαία και πολύ στιβαρή κατασκευή. Το καθαρό νερό προωθείται στους ψεκαστήρες στην κορυφή των κονταριών δια μέσω δύο ανεξάρτητων ελαστικών σωλήνων. Οι βαλβίδες ψεκασμού διανέμουν ομοιόμορφα το νερό πάνω στην επιφάνεια που καθαρίζουμε. Με τη χρήση του μηχανήματος αυτού η εργασία σε ύψη μέχρι και 20m μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη χρήση σκάλας ή ανυψωτικού μηχανήματος.

Αποψίλωση Χόρτων

Πρόκειται για μια υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται:

  • Η πυρασφάλεια του πάρκου
  • Η εύκολη προσβασιμότητα
  • Η αποφυγή φωτοσκιάσεων στις επιφάνειες των πάνελ
  • Η άσκοπη ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού από την κίνηση των χόρτων

Μυοκτονία

Για την καλύτερη προστασία των καλωδιώσεων του φωτοβολταϊκού σας συστήματος από τα τρωκτικά, προτείνουμε να εφαρμόζονται τακτές μυοκτονίες στις εγκαταστάσεις των πάρκων με τοποθέτηση τοξικών δολωμάτων σε σημεία όπου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά από τρωκτικά, όπως υποσταθμοί, σημεία καλωδιώσεων κλπ.

Μελέτη Εργασίας

Οι δεσμεύσεις της εταιρίας και το Πρόγραμμα εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.
Η μελέτη Εργασίας έχει προσαρμοστεί ακριβώς πάνω στις ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου.

Πρόγραμμα Εργασιών Καθαρισμού

Καθαρισμός πανέλων φωτοβολταϊκών συστημάτων με χρήση μηχανήματος. Ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται βάση των προδιαγραφών των υλικών που θα καθαρίζονται. Συνιστάται καθαρισμός με αποσταγμένο νερό για ελαχιστοποίηση των αλάτων στην επιφάνεια του τζαμιού και καλύτερη αποδοτικότητα των συλλεκτών.
Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών των υποσταθμών των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Πρόγραμμα Αποψίλωσης Χόρτων

Αποψίλωση χόρτων με μηχανικά μέσα. Χρήση χορτοκοπτικών πεζού χειριστή ή χορτοκοπτικό όχημα (όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί).
Αποκομιδή φυτικών υλικών και απομάκρυνσή τους από το φωτοβολταϊκό πάρκο με δικά μας μέσα.
Διατήρηση του χώρου περιμετρικά των φωτοβολταϊκών συλλεκτών σε χαμηλή βλάστηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Ψεκασμός με ζιζανιοκτόνα σκευάσματα (παρουσία γεωπόνου της εταιρείας), έτσι ώστε να διατηρείται ο χώρος χωρίς την παρουσία ζιζανίων.

Πρόγραμμα Mυοκτονίας Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Τοποθέτηση τοξικών δολωμάτων σε σημεία όπου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά από τρωκτικά, όπως υποσταθμοί, σημεία καλωδιώσεων κλπ.
Για κάθε σημείο δόλωσης θα υπάρχει αρίθμηση, ενώ όλα τα σημεία θα είναι καταγεγραμμένα σε κάτοψη του χώρου. Σε κάθε εφαρμογή θα γίνεται καταγραφή των παρατηρήσεων όλων των εσωτερικών και εξωτερικών δολωματικών σταθμών και τα αποτελέσματα θα σας στέλνονται μέσω email με το έντυπο ¨Αναφορά Παρατηρήσεων Παρασιτολογικού Ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται εντοπισμός των προσβεβλημένων παρασιτικά περιοχών για την ορθότερη καταστολή του προβλήματος.

Recent articles

Warehousing & Storage
Services

Careful storage of your goods

View details

Custom Transport
Solutions

Complex logistic solutions for your business

View details